Aktualności

Kurs gordonowski Improwizuję czyli audiuję we Wrocławiu

Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy motywowali nas do działania - już w listopadzie 2013 rozpoczynamy… [więcej]

Kurs gordonowski Improwizuję czyli audiuję we Wrocławiu Kurs gordonowski Improwizuję czyli audiuję we Wrocławiu

MUZOPOLIS - kompleksowa edukacja muzyczna

Muzopolis - Kompleksowa Edukacja Muzyczna Poza Formalnym Kształceniem Projekt edukacyjno-badawczy… [więcej]

MUZOPOLIS - kompleksowa edukacja muzyczna MUZOPOLIS - kompleksowa edukacja muzyczna

Włącz się w projekt Obywatelskiej Szkoły Podstawowej z edukacją muzyczną MLT!

W Bydgoszczy powstaje Obywatelska Szkoła i Przedszkole Muzyczne, które będą realizować Teorię uczenia… [więcej]

Włącz się w projekt Obywatelskiej Szkoły Podstawowej z edukacją muzyczną MLT! Włącz się w projekt Obywatelskiej Szkoły Podstawowej z edukacją muzyczną MLT!

Koordynator projektu: Jolanta Gawryłkiewicz – prezes Fundacji Kreatywnej Edukacji; muzyk, ekonomista, politolog, uczestnik szkół dramowych, prowadząca warsztaty dla niemowląt i małych dzieci, przedszkolnych, szkolnych, propagatorka Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, twórca i prowadzący kursów gordonowskich, seminariów gordonowskich: ostatnie szczecińskie w 2011 roku „Nauka improwizacji w każdej podstawówce i gimnazjum”. Współautorka publikacji: „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka”. Członkini PTEEG.

Miłosz Gawryłkiewicz: absolwent Wydziału Rozrywki i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzyk jazzowy, muzyk sesyjny, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest producentem nagrań wydawanych przez Fundację oraz PTEEG. Wykładowca seminariów i kursów gordonowskich. Twórca koncertów gordonowskich, w tym dla i z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Współautor publikacji: „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecia”. Członek PTEEG.

Emilia Malczyk: instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu / Essen / dr Detlef Kappert), od 2008r. współpracuje z bydgoską Fundacją Kreatywnej Edukacji i Polskim Towarzystwem Edwina E. Gordona prowadząc zajęcia (głównie dla muzyków i pedagogów) „Koordynacja głosowo – ruchowo – oddechowa z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana”, w latach 2006 – 2010 prowadziła Teatr Tańca Rozruch, obecnie pracuje jako specjalista ds. kultury w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej na bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarki.

Dr Barbara Pazur: adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorka licznych artykułów o tematyce gordonowskiej, członkini PTEEG. Sekretarz Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie. Koordynator Regionalny Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Członek Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. Chórmistrz.

Dr Ewa Klimas-Kuchtowa: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, kierownik Studiów Podyplomowych Muzykoterapii Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków, tłumacz publikacji prof. Edwina E. Gordona, członek Krajowej Rady Muzykoterapii, tłumacz książki Dona Campbella „Efekt Mozarta dla dzieci. Dzięki muzyce pobudzisz u dziecka umysł, zdrowie i twórczość”.

Kuba Pałys: Trener wokalny Studia Voice and More w Łodzi i Warszawie. Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Student Faculdade Santa Marcelina w Sao Paulo (Brazylia). Techniki wokalnej uczył się w Polsce (Dean Kaelin, Andres Martorell), Brazylii (Rafa Barreiros, Wagner Barbosa), USA (Wendy Parr). Uczestnik i laureat wielu festiwali muzycznych (m.in. FAMA, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie). Członek Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Współprowadzący Wielkiego Chóru Młodej Chorei w Łodzi. Współpracownik Fabryki Sztuki w Łodzi. Precertyfikowany trener SLS. Organizator pierwszych warsztatów metodą Speech Level Singing na Lubelszczyźnie. Doświadczenie trenerskie zdobywał także prowadząc warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne m.in. w Polsce, Brazylii czy na Słowacji. Dwukrotnie współprowadził warsztaty „Lato w Teatrze” w Łodzi (akcja organizowana przez Instytut Teatralny). Wokalista, pianista, kompozytor, który z Voice and More współpracuje od początku istnienia Studia.

Mirosława Gawryłkiewicz: prezes Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, organizatorka seminariów gordonowskich, autorka publikacji gordonowskich, piosenek, melobajek, książek promujących własną twórczość. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Animatorka kultury współpracująca z wieloma instytucjami, placówkami oświatowymi, prowadząca warsztaty z zakresu edukacji muzycznej i muzykoterapii.

Seminarium gordonowskie Grupowa nauka gry na instrumentach: Warszawa, 30 kwietnia – 2 maja 2015

 seminarium_muzopolis.pdf

Wykładowcy: Dina Alexander – Eastman School of Music (USA), Miłosz Gawryłkiewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Polska).

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę muzykowania zespołowego wyrażaną zarówno przez młodych, jak i dorosłych. Wydarzenie to będzie wyjątkowe ze względu na temat  niedocenionej w Polsce kwestii grupowego muzykowania zarówno w ruchu amatorskim, w szkołach publicznych, a także w szkolnictwie artystycznym.Projekt zakłada zorganizowanie przedsięwzięcia na skalę międzynarodową. Seminarium to warsztaty dla nauczycieli, lekcje pokazowe z udziałem uczniów, koncerty i publikacje.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę muzykowania zespołowego wyrażaną zarówno przez młodych, jak i dorosłych. Wydarzenie to będzie wyjątkowe ze względu na temat  niedocenionej w Polsce kwestii grupowego muzykowania zarówno w ruchu amatorskim, w szkołach publicznych, a także w szkolnictwie artystycznym.Projekt zakłada zorganizowanie przedsięwzięcia na skalę międzynarodową. Seminarium to warsztaty dla nauczycieli, lekcje pokazowe z udziałem uczniów, koncerty i publikacje.

Read the rest of this entry »

Kurs gordonowski Improwizuję czyli audiuję dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6

 

Program

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli muzykim edukatorów oraz praktykujących muzyków. Celem projektu jest wykształcenie osób kierujących edukacją muzyczną dziecka, które stworzą na swoim terenie placówki edukacyjne prowadzące zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci wg teorii E.E.Gordona.

Planowane zajęcia dotyczyć będą poniższych zagadnień:

1.     Teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona.

2.     Zasady muzyki, improwizacji muzycznej, harmonii – wykorzystanie posiadanych umiejętność do pracy wg teorii E.E.Gordona.

3.     Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.

4.     Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami.

5.     Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.

6.     Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona, zastosowanie materiałów dydaktycznych. Analiza zajęć praktycznych prowadzonych przez uczestników szkolenia.

7.     Organizowanie koncertów i innych działań, m.in. parateatralnych, również z udziałem rodziców, promocja zajęć w środowisku lokalnym. Całość w konwencji zawierającej aspekty teorii E.E.Gordona.

8.     Możliwość superwizji zajęć prowadzonych przez uczestników, wsparcie instytucjonalne PTEEG oraz FKE w kontaktach z lokalnymi włodarzami oraz instytucjami edukacji muzycznej, jak i lokalnymi mediami.

9. Koncepcja Edwina E. Gordona w psychologii muzyki. Efekt Mozarta i wpływ muzyki na pozamuzyczne obszary inteligencji dziecka.

Podczas majowego zjazdu planujemy organizację Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego, które poświęcone będzie grupowej grze na instrumentach wchodzących w skład zespołów big – bandowych. Naszymi gośćmi będą wykładowcy z USA oraz polscy praktycy.

 

Nasze zjazdy odbywać się będą w poniższych terminach:

 

Szczecin

 

17 i 18 października 2016

 

21 i 22 listopad 2016

 

12 i 13 grudzień 2016

 

16 i 17 styczeń 2016

 

20 i 21 luty 2016

 

12 i 13 marzec   2016

 

kwiecień seminarium (do ustalenia z senatem UMCS)

wstępnie 16 – 17 kwiecień 2016

 

21 i 22 maja sesja egzaminacyjna

 

 

Warszawa

 

23 i 24 stycznia 2016

 

27 i 28 luty 2016

 

19 i 20 marzec 2016

 

kwiecień seminarium w Lublinie (do ustalenia z senatem UMCS)

wstępnie 16 – 17 kwiecień 2016

 

14-15 maj 2016

 

11-12 czerwca 2016

 

sierpień sesja egzaminacyjna (2 dni) – do uzgodnienia z kursantami

 

Podczas kwietniowego zjazdu planujemy organizację Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego, które poświęcone będzie zastosowaniu Teorii uczenia się muzyki prof. Edwina E. Gordona w edukacji dzieci z zaburzeniami autyzmu. Naszymi gośćmi będą wykładowcy z USA, Europy oraz polscy praktycy.

 

Naszymi gospodarzami są:

 

Punkt Przedszkolny Dzwoneczek
s.c. Bartosz Mateńko, Tadeusz Niegowski

ul. 5 lipca 1 70-374 Szczecin

tel. Dyrekcja: 501 07 08 47

e-mail: biuro@specjalneprzedszkole.pl

 

oraz

Niepubliczne Przedszkole „Milusin”

04-987 Warszawa-Wawer, Ul. Wał Miedzeszyński 131 c

tel.+48 22 8722216

 

Opłata za kurs:   2500 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego).

 

Konto FKE: RaiffeisenBank 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń

i wpłatę wpisowego do 30 września 2015. O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty.

Formularze i regulamin na stronie: http://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/kursy/pliki-do-pobrania.html

 

 

Zapisy i kontakt:

Jolanta Gawryłkiewicz tel. +48 602 466 347

info@fundacjakreatywnejedukacji.org

Galeria
seminarium-gordonowskie-lodz-2010 img_0013 img_0182 img_0229 img_9428
Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji