1991…

Radziejowice, maj 1991; I Autorskie Seminarium Gordonowskie organizowane przez Instytut Pedagogiki Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie;

1995…

Krynica, 27 kwietnia -3 maja 1995; II Autorskie Seminarium Gordonowskie nt. „Teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona” organizowane przez WSP(Bydgoszcz), AMFC (Warszawa); ukazanie się materiałów poseminaryjnych: jw., pod red.E.Zwolińskiej i W.Jankowskiego;

1996…

Bydgoszcz, 23 kwietnia 1996; zarejestrowano Polskie Towarzystwo E. E. Gordona; skład zarządu:

prezes – dr hab. Ewa Zwolińska, wiceprezes – mgr Mirosława Gawryłkiewicz,

sekretarz – mgr Danuta Łada, skarbnik – Dorota Woronowicz;

1997…

Bydgoszcz, maj 1997; I Ogólnopolska Konferencja PTEEG nt. „Sposoby kierowania muzycznym rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”;

Kraków – wydanie drukiem pierwszej książki E.E.Gordona „Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci”, tłum. Ewa Klimas-Kuchtowa, Anna Zielińska;

Ukazanie się relacji z badań eksperymentalnych opartych na teorii Gordonowskiej autorstwa Ewy Zwolińskiej „Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym”;

Ukazanie się materiałów pokonferencyjnych: jw., pod red. Ewy Zwolińskiej;

1998…

Zamość, 2 – 12 sierpnia 1998; III Autorskie Seminarium Gordonowskie nt. „Podstawy Teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona organizowane przez PTEEG oraz WSP (Bydgoszcz); wykładowcy: prof. E. E. Gordon, prof. R. Grunow

1999…

Bydgoszcz, październik 1999; w Instytucie Edukacji Szkolnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego prowadzone są przez dr hab. Ewę Zwolińską i mgr Mirosławę Gawryłkiewicz zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci w oparciu o Teorię uczenia się muzyki E.E.Gordona;

Wydanie w języku polskim przez wydawnictwo Akademii Bydgoskiej książki E.E.Gordona „Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy” oraz książki E.E.Gordona i D.Woods „Zanurz się w program nauczania muzyki. Podręcznik dla nauczycieli”, tłum. E. Klimas-Kuchtowa, A.Croom-Zielińska;

2000…

Bydgoszcz, 8 – 10 maja 2000; II Ogólnopolska Konferencja PTEEG nt. „Muzyka w nauczaniu zintegrowanym”;

Ukazanie się materiałów z III Seminarium Gordonowskiego pod red. E. Zwolińskiej;

2001…

Bydgoszcz, 15 – 28 sierpnia 2001; IV Autorskie Seminarium Gordonowskie nt. „Audiacja – twórczość – improwizacja” organizowane przez PTEEG, Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego; wykładowcy: prof. Edwin. E. Gordon ( Uniwersytet of Suth Carolina in Columbia – USA), Richard. Grunow (East School of Music in Rochester – USA), Christopher Azzara (Hartt School of Music in West Hartford – USA)

 

Bydgoszcz/Myślęcinek, 21 sierpnia 2001; spotkanie prof. E.Gordona z dziećmi i rodzicami uczęszczającymi od 1999 roku na zajęcia umuzykalniające;

Bydgoszcz, 28 sierpnia 2001; Walne Zebranie Członków PTEEG, wybrano nowy zarząd:

prezes – dr hab. Ewa Zwolińska, wiceprezes – mgr Mirosława Gawryłkiewicz,

sekretarz – dr Beata Bonna, skarbnik – dr Halina Laskowska;

2002…

Bydgoszcz, 6-8 maja 2002; III Ogólnopolska Konferencja PTEEG nt. „ Kreatywność w procesie edukacji”;

 

Białystok, 7-8 grudnia 2002; Konferencja Oddziału Terenowego PTEEG organizowana przez prezes mgr Barbarę Żmijewską;

 

Bydgoszcz, 16 grudnia 2002; edycja płyty CD „Niezbędnik Muzyczny nr 1” z polską muzyką dziecięcą, ludową, popularną pod redakcją Miłosza Gawryłkiewicza;

Ukazanie się materiałów z II Konferencji PTEEG pod red.E.Zwolińskiej;

2003…

Bydgoszcz, 17 grudnia 2003; edycja płyty CD z materiałem muzycznym do rozwijania zdolności improwizacyjnych „Słuchaj i audiuj” pod redakcją Miłosza Gawryłkiewicza;

2004…

Ciechocinek, 16-31 sierpnia 2004; V Autorskie Seminarium Gordonowskie nt. „Audiacja – sposoby rozwijania i pomiar”; organizatorzy: PTEEG, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz, ukazanie się książki E.Zwolińskiej „Naucz swoje dziecko audiować” z płytą „Słuchaj i audiuj”;

Wychowanie Muzyczne w Szkole nr  3/2004 – cały numer poświęcony został Profesorowi Gordonowi, problematyce rozwijania zdolności muzycznych i miejsca Teorii uczenia się muzyki w systemach edukacyjnych;

2005…

Bydgoszcz, 9-10 maja 2005; IV Ogólnopolska Konferencja PTEEG nt. „Twórcze aspekty edukacji dziecka”;

Bydgoszcz, 9 maja 2005; edycja płyty CD „Niezbędnik muzyczny nr 2” pod redakcją Miłosza Gawryłkiewicza;

Bydgoszcz, 27 listopada 2005; Cała Polska Śpiewa Dzieciom – akcja w partnerstwie z Pałacem Młodzieży; interaktywne spotkania muzykujące dla dzieci w wieku żłobkowym i ich opiekunów; comiesięczne koncerty pt. „Herbatka z nutką”;

2006…

Bydgoszcz, 26 kwietnia-4 maja 2006; VI Autorskie Seminarium Gordonowskie nt. „Audiacja przełomem w edukacji”; organizatorzy: PTEEG, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Pałac Młodzieży;

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2006; wykład Profesora Gordona w ramach Dni Nauki 2006 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nt. „Komu potrzebna jest audiacja i po co?”;

Bydgoszcz, 5 maja 2006; V Ogólnopolska Konferencja PTEEG nt. „Podstawa programowa nauczania muzyki w świetle Teorii uczenia się muzyki E.E.Gordona”;

Bydgoszcz, 5 maja 2006; I Gordonalia „Co zaskakuje polskich edukatorów muzyki w teorii E.E.Gordona” – uroczystość z okazji jubileuszu PTEEG z udziałem Autora teorii;

Powstaje Fundacja Kreatywnej Edukacji – partner wielu projektów realizowanych wspólnie z PTEEG;

2007…

Bydgoszcz, ukazanie się książki Ewy A. Zwolińskiej i Mirosławy M. Gawryłkiewicz: „Podstawa programowa nauczania muzyki według Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, wyd. Kreska;

2008…

Rzym, 19 – 21 maja 2008; członkowie PTEEG: Ewa Zwolińska, Mirosława Gawryłkiewicz, Jolanta Gawryłkiewicz biorą udział w Seminarium Gordonowskim na zaproszenie Adrea Apostoli;

Bydgoszcz, październik 2008; w partnerstwie z Fundacją Kreatywnej Edukacji  rozpoczynamy kursy dla nauczycieli, rodziców, osób chcących kierować rozwojem muzycznym małego dziecka w oparciu o teorię E.E.Gordona: „Improwizuję – audiuję”;

2009…

Nałęczów, 27 kwietnia 2009; Mirosława Gawryłkiewicz i Jolanta Gawryłkiewicz prezentują dorobek PTEEG na Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki organizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

Bydgoszcz, 21-24 maja 2009; I Europejskie Seminarium Gordonowskie, organizatorzy: PTEEG, FKE, Pałac Młodzieży, wykładowcy: Andrea Apostoli (Włochy), Helena Rodrigues (Portugalia) oraz z Polski: dr hab. Ewa Zwolińska, mgr Miłosz Gawryłkiewicz, mgr Jolanta Gawryłkiewicz, Emilia Kubik, Anna Appelt;

Poznań, 1 – 2 czerwca 2009; na Biennale Sztuki Dla Dziecka Miłosz Gawryłkiewcz i Mirosława Gawryłkiewicz prowadzili zajęcia warsztatowe oraz koncerty dla najmłodszych, organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu;

2010…

Łódź, od stycznia 2010 w Filharmonii Łódzkiej realizowany projekt Jolanty i Miłosza Gawryłkiewiczów: koncerty dla niemowląt i małych dzieci Baby  Boom  Bum

Łódź, 21-23 maja 2010; udział członków PTEEG w Międzynarodowym Seminarium Gordonowskim organizowanym przez FKE i Filharmonię Łódzką; wykładowcy: dr Richard Grunow (USA), Michael Siefke (Niemcy), Helena Rodrigues (Portugalia) oraz z Polski: dr hab. Małgorzata Suświłło), dr Ewa Klimas – Kuchtowa, Miłosz Gawryłkiewicz, Emilia Kubik

Szczecin, od marca 2010 – Opera na Zamku; realizowany projekt Zofii Wolniakowskiej – Majewskiej: „Maluch w operze”

Bydgoszczgrudzień 2010;  25-lecie współpracy Mirosławy Gawryłkiewicz i Wandy Chotomskiej: jubileuszowy koncert

z okazji współpracy twórczej autorek pt. „Spotkało się słowo z nutą”; spotkania autorskie w przedszkolach i szkołach.

Bydgoszcz, grudzień 2010 do rąk członków PTEEG trafił „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według Teorii uczenia sie muzyki Edwina E. Gordona” Jolanty i Miłosza Gawryłkiewiczów

 

2011…

Bydgoszcz,  19 luty 2011– Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – wybór nowego Zarządu:

prezes – Mirosława Gawryłkiewicz

sekretarz- Adrianna Wargin

skarbnik – Sylwia Marecka

Szczecin, 16-20 kwiecień 2011 – Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie  ” Nauka improwizacji w każdej podstawówce i gimnazjum”.

Wykładowcy: Richard Grunow, Christopher Azzara, Miłosz Gawryłkiewicz

Warszawa, 22-31  sierpień 2011 – wakacyjny kurs gordonowski; kursantów gościło Niepubliczne Przedszkole „Milusin”; wykładowcy: Miłosz Gawryłkiewicz, Jolanta Gawryłkiewicz, Mirosława Gawryłkiewicz

Kraków 2011/2012 – od października Miłosz i Jolanta Gawryłkiewiczowie realizują autorski cykl koncertów gordonowskich w Filharmonii Krakowskiej, inspiratorką koncertów jest prof. Ewa Klimas- Kuchtowa: „Smykowe granie”

Bydgoszcz, wrzesień 2011 –  do rąk członków trafia bezpłatna publikacja Jolanty i Miłosza Gawryłkiewiczów: „Wstęp do nauki improwizacji”

2012…

Francja – Paryż, 2 maja 2012

Ecole Nova Polska Stanisław Leszczyński

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych poprowadziła Mirosława Gawryłkiewicz”

Belgia – Leuven, 6 maja 2012

Mirosława Gawryłkieiwcz poprowadziła warsztaty gordonowskie dla nauczycieli

Belgia – Leuven, 9 maja 2012

Mirosława Gawryłkieiwcz i Joanna Ziomek (członek PTEEG, mieszkająca w Belgii) poprowadziły zajęcia umuzykalniające gordonowskie dla pięciu grup dzieci w żłobku „Żyrafa”

Belgia – Bruksela, 10 maja 2012

Na zaproszenie Brukselskiego Klubu Polek  Mirosława Gawryłkieiwcz i Joanna Ziomek prowadziły zajęcia z grupą niemowląt i małych dzieci wraz z ich rodzicami połączone z wykładem na temat Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Bydgoszcz, 18 maja 2012

Walne Zebranie Członków

Zebrani jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2011

Kraków, 3 lipca 2012

W Filharmonii Krakowskiej zakończenie Krakowskiego Kursu Gordonowskiego. Ukłony dla naszych partnerów: Akademii Muzycznej w Krakowie, Filharmonii Krakowskiej, Fundacji Kreatywnej Edukacji.

2013…

Warszawa, 30 stycznia 2013 do lipca 2013

 Współorganizowanie z Fundacją Kreatywnej Edukacji  V edycji Kursu Gordonowskiego  dla osób chcących propagować teorię nauczania muzyki poprzez audiację.

Bydgoszcz, 18 września 2013; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; MUZOPOLIS –  Rozpoczęcie zajęć umuzykalniających i instrumentalnych w Instytucie Pedagogiki w ramach projektu „trójporozumienia” (UKW, PTEEG, FUNDACJA  KREATYWNEJ  EDUKACJI) 

Warszawa, 18 października 2013; Uniwersytet Muzyczny im. Fr. Chopina; 80 urodziny prof. dr Wojciecha  Jankowskiego i 50 – lecie Jego współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fr. Chpina

 NADANIE  TYTUŁU  HONOROWEGO  CZŁONKA  PTEEG  prof. dr WOJCIECHOWI  JANKOWSKIEMU

Wrocław, 8 listopada 2013; inauguracja VI KURSU GORDONOWSKIEGO

Bydgoszcz, 15 grudnia 2013; koncerty świąteczne MUZOPOLIS w auli Copernicanum

 

2014…

Bydgoszcz, 29.03. 2014Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy; Zdobycie I nagrody w konkursie na piosenkę o Bydgoszczy; słowa i muzyka Mirosława Gawryłkiewicz „Rondo Bydgoszcz”; wykonanie Antonina Gawryłkiewicz – „absolwentka” zajęć gordonowskich

Wrocław, 1 – 2 maja 2014; Akademia Muzyczna; SEMINARIUM GORDONOWSKIE: Uczenie się gry na instrumentach. Warsztaty z Marilyn Lowe;  Współorganizowanie z Fundacją Kreatywnej Edukacji  

Bydgoszcz, UKW; 9 – 10 października 2014, wizyta prof. MASAMI  OGAWA z Yokohama National Uniwersity; zajęcia pokazowe ze studentami i dziećmi z Zespołu Szkół nr 19; prowadzenie: Mirosława Gawryłkiewicz, Miłosz Gawryłkiewicz, Dobromiła Swosińska

Warszawa, 8 listopada 2014 do 3 maja 2015 – współorganizowanie z Fundacją Kreatywnej Edukacji  VII edycji KURSU GORDONOWSKIEGO  dla osób chcących propagować teorię nauczania muzyki poprzez audiację.

Warszawa, 28 kwietnia- 3 maja 2015, Seminarium Gordonowskie, warsztaty z Dianą Alexander

 ________________________________________________________________

4 grudnia 2015 roku zmarł prof. Edwin Eliasz Gordon. Odszedł na  WIECZNE  AUDIOWANIE!

_________________________________________________________________

 

Białystok, 7 grudnia 2015; Uniwersytet Muzyczny Fr. Chopina w Warszawie, Wydział Instrumentalno – pedagogiczny w Białymstoku, Zakład Edukacji Artystycznej; sesja naukowa nt. Psychologiczne, pedagogiczne i systemowe aspekty wczesnej edukacji muzycznej – wykład, zajęcia pokazowe z małymi dziećmi; warsztaty dla studentów; prowadzenie: Miłosz Gawryłkiewicz, Mirosława Gawryłkiewicz

Białystok, 8 grudnia 2015;Sekcja Przedmiotów Ogólnokształcących PSM I stopnia; seminarium nt. Trening myślenia muzycznego. Praca w obszarze audiacji w klasie I PSM I st.; zajęcia pokazowe z omówieniem, wykład; prowadzenie: Mirosława Gawryłkiewicz

 

Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji