Superwizje

Zapraszamy absolwentów kursów gordonowskich Improwizuję czyli audiuję, uczestników seminariów, specjalistów pedagogiki gordonowskiej na superwizje. Prowadzone będą w formie: warsztatów – konsultacji przez długoletnich praktyków i teoretyków specjalizujących się w nauczaniu muzyki w oparciu o Teorię uczenia się muzyki E.E. Gordona. Dodatkowo proponujemy zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu improwizacji, metodyki lub innych aspektów niezbędnych do prowadzenia zajęć umuzykalniających.

Ze względu na chaos panujący na PKP oraz srogą zimę termin 8 stycznia 2011 przesuniemy na wiosnę.

Zaczniemy od zajęć umuzykalniających z rodzicami oraz dziećmi, przeanalizujemy Waszą dokumentację oraz przeprowadzimy warsztat udoskonalający umiejętności.

Odpłatność uzależniona jest od ilości uczestników superwizji.

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych

Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji