Prowadzący

Koordynator projektu: Jolanta Gawryłkiewicz – prezes Fundacji Kreatywnej Edukacji; muzyk, ekonomista, politolog, uczestnik szkół dramowych, prowadząca warsztaty dla niemowląt i małych dzieci, przedszkolnych, szkolnych, propagatorka Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, twórca i prowadzący kursów gordonowskich, seminariów gordonowskich: ostatnie szczecińskie w 2011 roku „Nauka improwizacji w każdej podstawówce i gimnazjum”. Współautorka publikacji: „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka”. Członkini PTEEG.

Miłosz Gawryłkiewicz: absolwent Wydziału Rozrywki i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzyk jazzowy, muzyk sesyjny, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest producentem nagrań wydawanych przez Fundację oraz PTEEG. Wykładowca seminariów i kursów gordonowskich. Twórca koncertów gordonowskich, w tym dla i z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Współautor publikacji: „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecia”. Członek PTEEG.

Emilia Malczyk: instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu / Essen / dr Detlef Kappert), od 2008r. współpracuje z bydgoską Fundacją Kreatywnej Edukacji i Polskim Towarzystwem Edwina E. Gordona prowadząc zajęcia (głównie dla muzyków i pedagogów) „Koordynacja głosowo – ruchowo – oddechowa z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana”, w latach 2006 – 2010 prowadziła Teatr Tańca Rozruch, obecnie pracuje jako specjalista ds. kultury w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej na bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarki.

Dr Barbara Pazur: adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorka licznych artykułów o tematyce gordonowskiej, członkini PTEEG. Sekretarz Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie. Koordynator Regionalny Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Członek Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. Chórmistrz.

Dr Ewa Klimas-Kuchtowa: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, kierownik Studiów Podyplomowych Muzykoterapii Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków, tłumacz publikacji prof. Edwina E. Gordona, członek Krajowej Rady Muzykoterapii, tłumacz książki Dona Campbella „Efekt Mozarta dla dzieci. Dzięki muzyce pobudzisz u dziecka umysł, zdrowie i twórczość”.

Kuba Pałys: Trener wokalny Studia Voice and More w Łodzi i Warszawie. Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Student Faculdade Santa Marcelina w Sao Paulo (Brazylia). Techniki wokalnej uczył się w Polsce (Dean Kaelin, Andres Martorell), Brazylii (Rafa Barreiros, Wagner Barbosa), USA (Wendy Parr). Uczestnik i laureat wielu festiwali muzycznych (m.in. FAMA, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie). Członek Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Współprowadzący Wielkiego Chóru Młodej Chorei w Łodzi. Współpracownik Fabryki Sztuki w Łodzi. Precertyfikowany trener SLS. Organizator pierwszych warsztatów metodą Speech Level Singing na Lubelszczyźnie. Doświadczenie trenerskie zdobywał także prowadząc warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne m.in. w Polsce, Brazylii czy na Słowacji. Dwukrotnie współprowadził warsztaty „Lato w Teatrze” w Łodzi (akcja organizowana przez Instytut Teatralny). Wokalista, pianista, kompozytor, który z Voice and More współpracuje od początku istnienia Studia.

Mirosława Gawryłkiewicz: prezes Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, organizatorka seminariów gordonowskich, autorka publikacji gordonowskich, piosenek, melobajek, książek promujących własną twórczość. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Animatorka kultury współpracująca z wieloma instytucjami, placówkami oświatowymi, prowadząca warsztaty z zakresu edukacji muzycznej i muzykoterapii.

Koordynator projektu: Jolanta Gawryłkiewicz – prezes Fundacji Kreatywnej Edukacji; muzyk, ekonomista, politolog, uczestnik szkół dramowych, prowadząca warsztaty dla niemowląt i małych dzieci, przedszkolnych, szkolnych, propagatorka Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, twórca i prowadzący kursów gordonowskich, seminariów gordonowskich: ostatnie szczecińskie w 2011 roku „Nauka improwizacji w każdej podstawówce i gimnazjum”. Współautorka publikacji: „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka”. Członkini PTEEG.

Miłosz Gawryłkiewicz: absolwent Wydziału Rozrywki i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzyk jazzowy, muzyk sesyjny, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest producentem nagrań wydawanych przez Fundację oraz PTEEG. Wykładowca seminariów i kursów gordonowskich. Twórca koncertów gordonowskich, w tym dla i z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Współautor publikacji: „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecia”. Członek PTEEG.

Emilia Kubik: instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu / Essen / dr Detlef Kappert), od 2008r. współpracuje z bydgoską Fundacją Kreatywnej Edukacji i Polskim Towarzystwem Edwina E. Gordona prowadząc zajęcia (głównie dla muzyków i pedagogów) „Koordynacja głosowo – ruchowo – oddechowa z wykorzystaniem dorobku Rudolfa Labana”, w latach 2006 – 2010 prowadziła Teatr Tańca Rozruch, obecnie pracuje jako specjalista ds. kultury w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej na bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarki.

Dr Barbara Pazur: adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorka licznych artykułów o tematyce gordonowskiej, członkini PTEEG. Sekretarz Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie. Koordynator Regionalny Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Członek Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. Chórmistrz.

Dr Ewa Klimas-Kuchtowa: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, kierownik Studiów Podyplomowych Muzykoterapii Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków, tłumacz publikacji prof. Edwina E. Gordona, członek Krajowej Rady Muzykoterapii, tłumacz książki Dona Campbella „Efekt Mozarta dla dzieci. Dzięki muzyce pobudzisz u dziecka umysł, zdrowie i twórczość”.

Kuba Pałys: Trener wokalny Studia Voice and More w Łodzi i Warszawie. Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Student Faculdade Santa Marcelina w Sao Paulo (Brazylia). Techniki wokalnej uczył się w Polsce (Dean Kaelin, Andres Martorell), Brazylii (Rafa Barreiros, Wagner Barbosa), USA (Wendy Parr). Uczestnik i laureat wielu festiwali muzycznych (m.in. FAMA, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie). Członek Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Współprowadzący Wielkiego Chóru Młodej Chorei w Łodzi. Współpracownik Fabryki Sztuki w Łodzi. Precertyfikowany trener SLS. Organizator pierwszych warsztatów metodą Speech Level Singing na Lubelszczyźnie. Doświadczenie trenerskie zdobywał także prowadząc warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne m.in. w Polsce, Brazylii czy na Słowacji. Dwukrotnie współprowadził warsztaty „Lato w Teatrze” w Łodzi (akcja organizowana przez Instytut Teatralny). Wokalista, pianista, kompozytor, który z Voice and More współpracuje od początku istnienia Studia.

Mirosława Gawryłkiewicz: prezes Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, organizatorka seminariów gordonowskich, autorka publikacji gordonowskich, piosenek, melobajek, książek promujących własną twórczość. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Animatorka kultury współpracująca z wieloma instytucjami, placówkami oświatowymi, prowadząca warsztaty z zakresu edukacji muzycznej i muzykoterapii.

i inni…

Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji