Koncerty

„Herbatka z nutką” (od 27 listopada 2005r.; pod honorowym patronatem Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza) – interaktywne spotkania muzyczne integrujące pokolenia poprzez aktywność wokalną, instrumentalną, ruchową. Propagujemy wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni, pieśni patriotycznych i artystycznych, piosenek ludowych i popularnych, piosenek dziecięcych.

Piosenki prowokują ruch, inicjują zabawy. Przede wszystkim zależy nam na wprowadzeniu dzieci w kulturę i na wykształceniu prawidłowych nawyków śpiewania. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Pałacu Młodzieży. Występują studenci pedagogiki  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego specjalności pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne, „absolwenci” zajęć umuzykalniających (od niedawna nazywam ich „bobonutkami”), rodzice obecnych „bobonutek”. Organizatorami są: Polskie Towarzystwo E. E. Gordona, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.

Koncerty gordonowskie Fundacji Kreatywnej Edukacji to comiesięczne spotkania dzieci w przestrzeni swobody z „czystą” muzyką instrumentalną i wokalną. Mali słuchacze, ich opiekunowie siedzą na wykładzinie, otoczeni przez muzyków, którzy prezentują im różnorodną stylistycznie, tonalnie, rytmicznie muzykę. Instrumentaliści grają solo, w zespole, towarzyszą wokalnym produkcjom, improwizują. Wokaliści śpiewają unisono i w układach wielogłosowych. Animatorzy zapraszają opiekunów do wykonywania motywów melodycznych stanowiących akompaniament ostinatowy do śpiewanek, czy do wykonywania motywów rytmicznych stanowiących ostinatowy akompaniament do rytmiczanek. Dzieci włączając się ruchem, głosem i współtworzą prezentacje muzyków.

Organizatorem koncertów jest Fundacja Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy  (od 2006 r.). Koncerty odbywają się w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Lubostroniu, Ostromecku.

Prezentowana na zajęciach, koncertach muzyka towarzyszy dzieciom w domach, bowiem wiele melodii zostało zarejestrowanych na płytach CD: „Niezbędnik Muzyczny I”, „Niezbędnik Muzyczny II”, „Słuchaj i audiuj” (redakcja muzyczna: Miłosz Gawryłkiewicz) . Materiał zamieszczony na płytach pomaga rodzicom, nauczycielom rozwijać słownik muzyczny dzieci. Piosenki dziecięce, ludowe, popularne, artystyczne słyszymy w wykonaniu zespołu instrumentalnego. Melodie piosenek prezentowane są przez zespół składający się: z solisty (trąbka, skrzypce, wiolonczela, puzon…), grupy akompaniującej (fortepian, gitara), basisty oraz perkusisty. Każda piosenka to „skończony” utwór muzyczny – instrumentalny, który ma swój wstęp, rozwinięcie, zakończenie, a trwa około 3 minuty i małe dziecko jest w stanie uważnie wysłuchać od początku do końca. Między „utworami” są przerwy, w czasie których zdążymy zaśpiewać sekwencję lub dźwięk centralny.

„Niezagospodarowane” przerwy zauważają nawet kilkumiesięczne dzieci, cieszą się z powrotu muzyki. Forma „utworów” jest przejrzysta, zrozumiała dla każdego. Wyraźna linia melodyczna – od początku do końca gra ją jeden instrument – jest oparta na linii basu (realizuje kontrabas), całość wzbogaca harmoniczna partia fortepianu lub gitary, a instrumenty perkusyjne dyskretnie podkreślają klimat i nastrój piosenki. Piosenki (bez słów) są różnorodne w warstwie tonalnej (durowe, molowe, doryckie, eolskie, lidyjskiej) i rytmicznej, różnią się tempem, dynamiką, stylem. Na płycie „Słuchaj i audiuj” są prezentowane motywy tonalne i rytmiczne wykonane głosem, z użyciem sylab solfeżu tonalnego (relacyjnego) oraz solfeżu rytmicznego.

Najpierw dzieci muszą osłuchać się z materiałem muzycznym piosenek – bez słów – aby całą uwagę skupić na muzyce. Towarzyszące dziecku osoby dorosłe powinny nucić melodię (bez słów, unikając sylaby „la”, bo LA zawsze oznacza tonikę w moll). Z czasem słuchaniu melodii towarzyszy ruch dziecka, które powinno mieć wzór ruchu płynnego, spokojnego, ciągłego, wykonywanego całym ciałem. Po okresie osłuchania się z piosenkami, nucenia melodii przez dzieci, łączenia muzyki z ruchem, „wchłonięcia” przez dziecko treści tonalnej i rytmicznej piosenek (około 2 roku życia)  może nastąpić śpiewanie piosenek z tekstem. Na obwolutach płyt są zamieszczone teksty piosenek.

Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji