Aktualności

WARSZTATY MUZYCZNE DLA PRAKTYKÓW ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH PROWADZONYCH WG. KONCEPCJI E.E. GORDONA
to 10 intensywnych godzin warsztatowych, w czasie których poruszone zostaną następujące kwestie:
* kształtowanie zdolności muzycznych u dzieci – porządkowanie wiadomości
* rozpoznawanie stadiów audiacji – szybka powtórka
* wskazówki do pracy z dziećmi na różnych etapach rozwoju muzycznego
*prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci w różnym wieku , najczęściej popełniane błędy.
*swobodne posługiwanie się solfeżem w różnych skalach, improwizacja w skalach, harmonizacja do melodii w różnych tonalnościach – zajęcia grupowe
*nauczanie gry na instrumentach muzycznych w sposób kreatywny i bez użycia nut ( dostępny będzie zestaw dzwonków, ksylofonów, metalofonów, bum – bum – rurki)
*uczenie improwizacji muzycznej, oraz tworzenie programów i planów zajęć uwzględniających koncepcję prof. E. E. Gordona.Forma warsztatów to prelekcje i prezentacje, oraz obszerna część praktyczna. Read the rest of this entry »

Od naszych dzieci w szkołach muzycznych oczekuje się bogatego słownictwa muzycznego, biegłości rytmicznej, tonalnej oraz ruchowej. Paradoksem jest to, że gdy w momencie rozpoczęcia edukacji dziecko jest do niej bardzo dobrze przygotowane i posiada dojrzałość muzyczną, jest rozbudzone i potrafi świetnie improwizować, ukierunkowuje się je na uczenie pisania i czytania oraz interpretacji muzyki skomponowanej przez inne osoby. Jeśli więc będziemy je prowadzić w odtwórczy sposób, jego potencjał rozminie się z oczekiwaniami nauczycieli ukierunkowanymi na rzemieślnicze umiejętności i biegłość techniczną.  Read the rest of this entry »

Seminarium gordonowskie Grupowa nauka gry na instrumentach: Warszawa, 30 kwietnia – 2 maja 2015

 seminarium_muzopolis.pdf

Wykładowcy: Dina Alexander – Eastman School of Music (USA), Miłosz Gawryłkiewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Polska).

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę muzykowania zespołowego wyrażaną zarówno przez młodych, jak i dorosłych. Wydarzenie to będzie wyjątkowe ze względu na temat  niedocenionej w Polsce kwestii grupowego muzykowania zarówno w ruchu amatorskim, w szkołach publicznych, a także w szkolnictwie artystycznym.Projekt zakłada zorganizowanie przedsięwzięcia na skalę międzynarodową. Seminarium to warsztaty dla nauczycieli, lekcje pokazowe z udziałem uczniów, koncerty i publikacje.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę muzykowania zespołowego wyrażaną zarówno przez młodych, jak i dorosłych. Wydarzenie to będzie wyjątkowe ze względu na temat  niedocenionej w Polsce kwestii grupowego muzykowania zarówno w ruchu amatorskim, w szkołach publicznych, a także w szkolnictwie artystycznym.Projekt zakłada zorganizowanie przedsięwzięcia na skalę międzynarodową. Seminarium to warsztaty dla nauczycieli, lekcje pokazowe z udziałem uczniów, koncerty i publikacje.

Read the rest of this entry »

Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji