Archiwum Wrzesień 2013

Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy motywowali nas do działania – już w w październiku 2015 w Szczecinie i styczni 2016 w Warszawie rozpoczynamy kolejny kurs gordonowski dla wszystkich, którzy chcą świadomie uczyć muzyki poprzez wdrażanie Teorii prof. E.E. Gordona.Uwaga nowy kurs, realizowany w 2015 – nabór rozpoczęty.

 

Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dzielić się z Państwem będą m.in.:

– Miłosz Gawryłkiewicz (wykładowca UKW Bydgoszcz, muzyk z wielu projektów m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Big Band Tomka Szymusia);

– dr Barbara Pazur (wykładowca UMCS, praktyk gordonowski, chórmistrz)

– Emilia Kubik (instruktor teatru tańca)

– Jakub Pałys (instruktor metody Speach Level Singing)

– Jolanta Gawryłkiewicz (muzyk, działacz społeczny, praktyk gordonowski)

– Edyta Poręba (muzykoterapeutka, praktyk gordonowski)

– Mirosława Gawryłkiewicz (muzyk, kompozytor, wykładowca UKW Bydgoszcz).

 

Nasze zjazdy odbywać się będą w poniższych terminach:

 

Szczecin

 

17 i 18 października 2016

 

21 i 22 listopad 2016

 

12 i 13 grudzień 2016

 

16 i 17 styczeń 2016

 

20 i 21 luty 2016

 

12 i 13 marzec   2016

 

kwiecień seminarium (do ustalenia z senatem UMCS)

wstępnie 16 – 17 kwiecień 2016

 

21 i 22 maja sesja egzaminacyjna

 

 

Warszawa

 

23 i 24 stycznia 2016

 

27 i 28 luty 2016

 

19 i 20 marzec 2016

 

kwiecień seminarium w Lublinie (do ustalenia z senatem UMCS)

wstępnie 16 – 17 kwiecień 2016

 

14-15 maj 2016

 

11-12 czerwca 2016

 

sierpień sesja egzaminacyjna (2 dni) – do uzgodnienia z kursantami

 

Podczas kwietniowego zjazdu planujemy organizację Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego, które poświęcone będzie zastosowaniu Teorii uczenia się muzyki prof. Edwina E. Gordona w edukacji dzieci z zaburzeniami autyzmu. Naszymi gośćmi będą wykładowcy z USA, Europy oraz polscy praktycy.

 

Naszymi gospodarzami są:

 

Punkt Przedszkolny Dzwoneczek
s.c. Bartosz Mateńko, Tadeusz Niegowski

ul. 5 lipca 1 70-374 Szczecin

tel. Dyrekcja: 501 07 08 47

e-mail: biuro@specjalneprzedszkole.pl

 

oraz

Niepubliczne Przedszkole „Milusin”

04-987 Warszawa-Wawer, Ul. Wał Miedzeszyński 131 c

tel.+48 22 8722216

www.milusin.pl

 

Opłata za kurs: 2500 zł, w tym 1000 wpisowe (możliwość wpłaty w ratach, prócz wpisowego).

 

Konto FKE: RaiffeisenBank 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem kursu oraz przesyłanie zgłoszeń

i wpłatę wpisowego do 30 września 2015. O zakwalifikowaniu się decyduje zgłoszenie i wniesienie opłaty.

Formularze i regulamin na stronie: http://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/kursy/pliki-do-pobrania.html

 

 

Zapisy i kontakt:

Jolanta Gawryłkiewicz tel. +48 602 466 347

info@fundacjakreatywnejedukacji.org

 

Kurs gordonowski Improwizuję czyli audiuję dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6

Program

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli muzykim edukatorów oraz praktykujących muzyków. Celem projektu jest wykształcenie osób kierujących edukacją muzyczną dziecka, które stworzą na swoim terenie placówki edukacyjne prowadzące zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci wg teorii E.E.Gordona.

Planowane zajęcia dotyczyć będą poniższych zagadnień:

1. Teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona.

2. Zasady muzyki, improwizacji muzycznej, harmonii – wykorzystanie posiadanych umiejętność do pracy wg teorii E.E.Gordona.

3. Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.

4. Praktyczne aspekty psychologii i pedagogiki dziecięcej, możliwość prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E. Gordona dla dzieci z deficytami.

5. Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.

6. Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona, zastosowanie materiałów dydaktycznych. Analiza zajęć praktycznych prowadzonych przez uczestników szkolenia.

7. Organizowanie koncertów i innych działań, m.in. parateatralnych, również z udziałem rodziców, promocja zajęć w środowisku lokalnym. Całość w konwencji zawierającej aspekty teorii E.E.Gordona.

8. Możliwość superwizji zajęć prowadzonych przez uczestników, wsparcie instytucjonalne PTEEG oraz FKE w kontaktach z lokalnymi włodarzami oraz instytucjami edukacji muzycznej, jak i lokalnymi mediami.

9. Koncepcja Edwina E. Gordona w psychologii muzyki. Efekt Mozarta i wpływ muzyki na pozamuzyczne obszary inteligencji dziecka.

Podczas ostatniego, majowego zjazdu zaprosiliśmy wyjątkowego gościa Marylin Lowe http://www.giamusic.com/bios/lowe_marilyn.cfm z USA, która przybliży nam swoją pracę wdrażającą MLT (Music Learning Theory_ na fortepianie – Music Moves for Piano. Jak się dowiedzieliśmy będzie to ostatnia europejska podróż Marylin – tym bardziej gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w kursie.

Informacje praktyczne

Szkolenie w całość liczy 160 godzin, z czego 20 stanowią praktyki pod okiem członków PTEEG – muzyków oraz pedagogów. Osoby, które ukończą kurs oraz z powodzeniem zdadzą egzamin, jak również przedstawią dokumentację przeprowadzenia 50 godzin zajęć otrzymają certyfikat PTEEG, potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona.

Zajęcia szkoleniowe (160h) będą odbywać się w 6 odsłonach weekendowych, a ostatnie zahaczający o majowy długi weekend (30 kwietnia – 4 maja 2014). Miejcem zajęć jest Wrocław.

Naszym gospodarzem jest Przedszkole Król Maciuś, usytuowane w ścisłym centrum Wrocławia: ul. Grabiszyńska 61-65, Wrocław.

Koszt kursu wynosić będzie: 1500zł + bezzwrotne 1000zł wpisowe (możliwość wpłat w ratach). Opłata obejmuje: udział w zajęciach, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe, w tym Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną dziecka do lat 6 pod red. Jolanty i Miłosza Gawryłkiewiczów (książka + płyta).

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz na stronie www.fundacjakreatywnejedukacji.org):

2 listopad 2013

Zapisy i kontakt:

Jolanta Gawryłkiewicz tel. +48 602 466 347

info@fundacjakreatywnejedukacji.org

W Bydgoszczy powstaje Obywatelska Szkoła i Przedszkole Muzyczne, które będą realizować Teorię uczenia się muzyki prof. Edwina E. Gordona. Zajęcia w ramach MUZOPOLIS będą kontynuowane w formalnym kształceniu. Jesteśmy ogromnie ciekawi efektów naszych działań. Zapraszamy wszystkich do konsultowania założeń projektu i pomocy przy jego wdrażaniu. Read the rest of this entry »

Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji