Archiwum Kwiecień 2012

Polskie Towarzystwo Edwina E. Gordona od 2005 roku organizuje w Bydgoszczy cykliczne interakcyjne koncerty dla rodzin z dziećmi, w ramach zainicjowanej przez Mirosławę Gawryłkiewicz (autorkę projektu) akcji, CAŁA POLSKA ŚPIEWA DZIECIOM. Pierwsze śpiewające spotkanie odbyło się 27 listopada 2005 roku, a od 2008 roku nad akcją Patronat objął Prezydent Miasta Bydgoszczy. Kilkuletnie doświadczenie skłania nas do rozpropagowania naszych działań, upowszechnienia na skalę kraju.

 

 

Projekt kulturalno – animacyjny: „Cała Polska śpiewa dzieciom”, jest realizowany od 2005 roku. Corocznie jest zgłaszany także do planu działalności naukowej i kulturalnej studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne).

Autorka opracowała projekt korzystając z wieloletnich, własnych doświadczeń w tworzeniu melobajek, piosenek i organizowania koncertów dla dzieci, a także z pracy nauczyciela akademickiego, którego zadaniem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do kierowania muzycznym rozwojem małego dziecka. Studenci uczestniczący w realizacji projektu doskonalą swoje umiejętności muzyczne, wzbogacają doświadczenia animacyjne, poszerzają repertuar pieśniowy.

Comiesięczne spotkania pt. „Herbatka z nutką” gromadzą coraz liczniejszą rzeszę dzieci ( głównie w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) i ich opiekunów (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).

Najbardziej popularną, dostępną każdemu aktywnością muzyczną jest śpiew, a więc śpiewamy do dzieci, dla dzieci, z dziećmi. Wykonawcami utworów wokalnych i instrumentalnych, inscenizacji piosenek są studenci pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania muzycznego oraz wszyscy uczestnicy spotkania. Propagujemy śpiewanie tradycyjnych polskich pieśni, pieśni patriotycznych i artystycznych, piosenek popularnych i ludowych, piosenek dziecięcych, również tych z wielowiekową tradycją. Dzieci słuchają także śpiewu wielogłosowego, wykonań utworów instrumentalnych „na żywo”, improwizacji instrumentalnych, uczestniczą w inscenizacjach, które mają charakter otwarty. Spotkania tak są reżyserowane, aby każde dziecko mogło brać czynny udział w koncercie. Wspólne śpiewanie integruje grupę, niweluje bariery pokoleniowe, wprowadza w kulturę muzyczną, rozwija zainteresowania muzyczne, kształci nawyki śpiewacze.

 

Zapraszamy do włączenia się w akcję wszystkie placówki oświatowo-kulturalne w kraju. Za Waszą zgodą będziemy zamieszczać na stronie PTEEG Wasze inicjatywy.

 

„Człowiek śpiewa, kiedy porusza go wielka radość, śpiewa, jeśli musi wyrazić coś, czego nie może wyrazić za pomocą zwykłej mowy. Potrzebuje wówczas takiego wymiary mowy, komunikacji, która nie rezygnuje z rozumu, ale go przekracza i otwiera na nowe możliwości słyszenia”. – kardynał Józef Ratzinger

Od kilku lat obserwujemy zwiększony popyt na zajęcia dla niemowląt i małych dzieci. To cieszy! W różnych miejscach kraju prowadzone są zajęcia umuzykalniające, a organizatorzy często wzmiankują o wykorzystywaniu Teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona. Niestety,  wiele tychże inicjatyw nie ma nic wspólnego z koncepcją umuzykalniania dzieci w wieku żłobkowym profesora Gordona. Rodzicom, opiekunom  zainteresowanym uczestniczeniem w zajęciach gordonowskich radzimy zasięgnąć informacji, czy osoby podejmujące się kierowania muzycznym rozwojem ich pociech są kompetentne w zakresie Teorii ucznia się muzyki E. E. Gordona (w teorii i w praktyce).

Wśród specjalistów znajdują się uczestnicy seminariów autorskich profesora Gordona, absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunku pedagogika wczesnoszkolna  z nauczaniem muzyki wg. E. E. Gordona  oraz absolwenci kursów gordonowskich organizowanych przez Polskie Towarzystwo Edwina  E. Gordona  i Fundację Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy.

Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji