Archiwum Luty 2012

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie zmian w adresach mailowych i pocztowych, także numerów telefonów.

Poprawność swojego adresu e-mail można sprawdzić na naszej stronie: w zakładce Lista członków.

Prof. Ewa Klimas-Kuchtowa pisze o „Wstępie do improwizacji” w takich słowach:

Książka Jolanty i Miłosza Gawryłkiewiczów odwołuje się do niedostępnej na naszym rynku, źródłowej pozycji E.E. Gordona  Improvisation in the Music Classroom (2003). Uzupełnia istotną lukę zarówno w przekładanych na język polski książkach profesora (Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, 1997, Sekwencje uczenia się w muzyce, 1999, Zanurz się w program nauczania muzyki, 1999) jak i, ogólniej, w zakresie poradników, które stawiałyby sobie za cel nauczenie improwizacji.  Sam E.E. Gordon zresztą zadaje pytanie czy improwizacji rzeczywiście można nauczać.  Dalej jednak w tekście wyjaśnia: „Można nauczać jedynie gotowości do uczenia się improwizowania, a dzięki temu improwizowanie zostanie przyswojone samo przez się.” Tak jak można nauczać słownictwa, a nie myślenia tak każdy nauczyciel, potrafi wypracować u uczniów potrzebną im gotowość, aby sami nauczyli siebie jak improwizować. Ta gotowość obejmuje przyswojenie słownictwa motywów tonalnych, motywów rytmicznych, motywów melodycznych (połączenie motywów tonalnych i rytmicznych) oraz motywów harmonicznych, składających się na czasowe aspekty muzyki. (Improvisation in the Music Classroom, 2003, s. 12- przekład E. Klimas – Kuchtowa). Pełna recenzja prof. Ewy Klimas-Kuchtowej oraz dr Barbary Pazur w zakładce: Biblioteka_FKE

Książka została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakładem 500 egz i można ją bezpłatnie odebrać w siedzibie FKE (Bydgoszcz, ul. Kordekckiego 16/1) lub otrzymać wysyłkowo, po uiszczeniu przedpłaty (za koszty przesyłki) 7 zł na konto Fundacji Kreatywnej Edukacji:

BZ WBK 63 1090 1072 0000 0001 1428 6714

W ramach tego samego projektu: Nauka improwizacji muzycznej w każdej podstawówce i gimnazjum, powstał film dokumentalny autorstwa jednego  z najlepszych dokumentalistów: Remigiusza Zawadzkiego. Płyta również została sfinansowana ze środków MKiDN – do odbioru w FKE.

Z uwagi na ostry mróz i wysoce prawdopodobne pękanie płyt cd w ww. publikacjach proponujemy realizowanie Waszych zamówień tych obu bezpłatnych publikacji od marca 2012.

Partnerzy

reklama fundacji kreatywnej edukacji